Batch #35 – ESB

Batch #35 – ESB

ESB og Bryggerstupet har en broket forhistorie og har hittil vært to som motpoler. Som olje og vann og snø et visst sted. Skal visst ikke skje. Men gir vi opp? Den største feilen i en serie med feil, vil være den å gi opp. Selvsagt gir vi ikke opp. Heller ikke denne gang. Et av de første bryggene vi gjorde…

Read more