Stupet Nanopub

Stupet Nanopub

Bryggerstupet har bygget seg en liten nanopub. Puben er ikke større enn at det er snakk om en liten benk, et lite bord, 4 barkrakker, en liten disk og en bokhylle. I tillegg er det anskaffet/laget menytavle, 3 rustfrie kraner av typen Perlick 650 med skumdemper, litt gamle bilder, et par lampetter og maleribelysning til å ha over menytavlen. På…

Read more